Projekt Funduszy Ubezpieczeń Społecznych


 

MAEM Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie zadania „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wartość dofinansowania: 83 297,56 PLN

Całkowita wartość zadania: 104 121,96 PLN

 

Zadanie polega na instalacji filtrów mgły olejowej na części obrabiarek CNC w celu poprawy warunków pracy (jakości powietrza) na hali produkcyjnej.