Dysze do scrubberów - proekologiczne rozwiązanie dla Twojego statku


W trosce o ochronę środowiska naturalnego w 2008 roku organizacja IMO (International Maritime Organization) przyjęła rezolucję zmieniającą załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78, dotyczącą zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki m.in. przez redukcje emisji tlenków siarki (SOx) uwalnianych do atmosfery.

Obecność tlenków siarki w atmosferze prowadzi do zakwaszania wrażliwych ekosystemów mórz i oceanów oraz wpływa na zdrowie mieszkańców regionów portowych w szczególności tych cierpiących na choroby układu oddechowego. Szacuje się, że korzyści uzyskane za sprawą redukcji emisji tlenków siarki przewyższają koszty zapobiegania ich emisjom.

Jednym ze sposobów dostosowania się do globalnej regulacji IMO, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. jest montaż na statkach scrubberów, czyli płuczek spalin ograniczających emisje związków siarki do atmosfery powstałych z tradycyjnych paliw okrętowych.

Mając na uwadze dobro naszych klientów, jak również troskę o nasze środowisko naturalne zdecydowaliśmy się wdrożyć do naszej oferty dysze do scrubberów. Kliknij w poniższą ulotkę, by przeczytać więcj na ich temat.