Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących naszych Użytkowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się bezpiecznie przekazując nam Twoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej oraz wysyłając nam wiadomości.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora Twoich danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

KORESPONDENCJA

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest MAEM Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, Telefon: +48 12 415 08 16
E-mail : administrator_rodo@maem.com

Inspektor ochrony danych

Możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iodo@maem.com

Cel i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia (np. obsłudze informatycznej, prawnej, hostingodawcom).

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci:

prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;

prawo do przenoszenia Twoich danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie korespondencję.

 

KONTRAHENT

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązania współpracy jest MAEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, pisząc na adres e-mail: administrator_rodo@maem.com lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 419 00 10.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony, pisząc na adres mailowy: iodo@maem.com

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz przepisami prawa podatkowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO);

dane osobowe przetwarzane są w celach:

    ✓  realizacji i rozliczania umowy,

    ✓  sprzedażowych, realizacji procesu reklamacji,

    ✓  ustalania, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Dane osób wskazanych do kontaktu oraz reprezentujących oraz Wykonawcę/Zleceniobiorcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w celu zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Administratora i jego pracowników w celu wykonania umowy. Osobom reprezentującym Wykonawcę, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

    ✓  podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

    ✓  podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla administratora (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu, itp.).
 

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy i okres przechowywania dokumentów księgowych wskazany w przepisach oraz z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.
w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. W tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

    ✓  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    ✓  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

    ✓  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    ✓  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/zamówienia.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przekazywanie to jednak odbywa się do państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony lub zgodnie z wymogami przepisów RODO.

 

NEWSLETTER

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1.  administratorem Twoich danych osobowych jest MAEM Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,

2.  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony
    danych pod adresem: iodo@maem.com;

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

    ✓  art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w celu przesyłania informacji o 
         aktualnych nowościach i promocjach na wskazany przez Ciebie adres e-mail, jeśli wyrazisz na to zgodę,

4. odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie:

    ✓  podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

    ✓  podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla MAEM Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków;

5. Twoje dane będą przechowywane:

    ✓  przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora lub do momentu wycofania Twojej zgody;

6. posiadasz prawo:

   ✓  dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,

   ✓  do sprostowania Twoich danych,

   ✓  do cofnięcia przez Ciebie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

  zgody przed jej cofnięciem,

   ✓  do usunięcia Twoich danych osobowych,

   ✓  do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

   ✓  do przenoszenia Twoich danych,

   ✓  do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody będzie skutkował brakiem możliwości przesłania informacji;

8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

REMARKETING

Wykorzystujemy remarketing w naszych reklamach online w celu dotarcia do osób, które przynajmniej raz odwiedziły stronę maem.com i nie podjęły na niej danej akcji np. nie zapisały się do newslettera. Ma to przyczynić się do zwiększenia ruchu na stronie, skłonienia użytkownika do zapisania się do newslettera MAEM, przypomnienia o istnieniu strony oraz oferty MAEM. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie.

Pliki cookie służące do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w naszej witrynie.

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Możesz też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

Uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookie informacje na temat korzystania z naszej witryny, będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Podstawa prawna korzystania z usługi:

art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w uzasadnionym interesie skierowania do odwiedzających stronę internetową reklam poprzez umieszczanie spersonalizowanych, opartych na odsetkach reklam dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci Google Display Network.

 

PLIKI COOKIES

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Naszej strony internetowej, czasami umieszczamy na Twoim komputerze (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość stron internetowych.

Czym jest plik cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym w chwili, gdy ten ją przegląda. W konsekwencji strona może zapamiętać Twoje czynności i preferencje (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki, jak również inne opcje). Dzięki temu nie będziesz musiał wpisywać za każdym razem tych samych informacji, gdy powrócisz na daną stronę lub przejdziesz z jednej strony na inną.

Czy pliki cookies są bezpieczne?

Pliki cookies są jak najbardziej bezpieczne, ponieważ:

nie służą do identyfikacji użytkownika, jak również do ustalenia jego tożsamości

pozwalają na odczytanie danych w nich zawartych tylko serwerowi, który je stworzył

nie wpływają na sposób działania komputerów i urządzeń mobilnych

Jak używamy plików cookies?

Korzystamy z plików cookies Google Analytics oraz Google AdWords w celu:

analizowania ruchu w naszej witrynie

optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania naszej witryny

mierzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych

dostosowania reklam do indywidualnych preferencji użytkownika

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

cookie sesyjne, które są przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

cookie stałe, które są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia z przeglądarki internetowej

Jak kontrolować pliki cookies?

Pliki cookies możesz samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły jak to zrobić znajdziesz na stronie www.aboutcookies.org. Ponadto możesz usunąć wszystkie pliki cookies zamieszczone na Twoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.