Projekty Unijne


 

 

MAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej MAEM poprzez promocję międzynarodową produktów firmy" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3.

Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności oraz promocja marki firmy MAEM poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji branży Jachty i łodzie. Planowanym rezultatem projektu jest pozyskanie co najmniej jednego dystrybutora na każdym z rynków wymienionych w projekcie, poza Unią Europejską. 

 

Wartość Projektu: 182 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 109 380,00 PLN

Planowane efekty: 

Efektem jakościowym będzie fakt podpisania umowy dystrybucyjnej na produkt Spółki - części zamiennych do różnych urządzeń maszynowni statków produkowanych przez MAEM. Osiągnięcie tych rezultatów spowoduje progresywny wzrost sprzedaży eksportowej Spółki, a w efekcie wzrost jej wpływów, co z kolei przełoży się na rozwój portfolio (prace R&D finansowane z wpływów ze sprzedaży), wzrost zatrudnienia (konieczność zwiększenia produkcji). Rozwój portfolio pozwoli na zwiększanie oferty, która będzie miała kierowana na rynek globalny (dalsze zwiększenie skali eksportu).

 


 

Dywersyfikacja rynków zbytu oraz zakup środków trwałych dla MAEM Sp. z o.o. jako złagodzenie negatywnych skutków wynikających z brexit


MAEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: „Dywersyfikacja rynków zbytu oraz zakup środków trwałych dla MAEM Sp. z o.o. jako złagodzenie negatywnych skutków wynikających z brexit” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.


Cel projektu: wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa MAEM na wybrane rynki docelowe oraz zakup tokarki sterowanej numerycznie (CNC). Planowane efekty: obecność na rynkach docelowych wpłynie na osiągnięcie wzrostu sprzedaży produktów - złagodzenie negatywnych skutków wynikających wyłącznie i bezpośrednio z brexit, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę MAEM, które zostały wymuszone negatywnymi skutkami brexit.


Wartość projektu: 246 962,14 EUR
Dofinansowanie projektu z UE: 174 759,27 EUR

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023 z dnia 02.03.2023

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  MAEM Sp. z o.o.
  Ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  NIP 9452048731
 2. Nazwa zamówienia:
  Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dnia 02.03.2023 r. na dostawę fabrycznie nowego centrum tokarskiego.
  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na tokarkę CNC.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE dla TOKARKI CNC pod projekt wdrożenia nowego asortymentu – rotorów do pomp śrubowych:

1). Ładowność

Średnica przelotu nad łożem min. 500 mm

Średnica przelotu nad suportem min. 350 mm

Maksymalna średnica toczenia min. 250 mm

Maksymalna długość toczenia min. 500 mm

Średnica pręta we wrzecionie min. 60 mm

2). Wrzeciono

Przelot cylindra wrzeciona min. 60 mm

Moc silnika napędu wrzeciona (cont) min. 10 kW

Zakres obrotów wrzeciona min. 4000 obr/min

Maksymalny moment obrotowy wrzeciona min.150 Nm

3). Wrzeciono przechwytujące

Przelot cylindra wrzeciona min 30 mm

Moc silnika napędu wrzeciona (cont) min. 3,5kW

Zakres obrotów wrzeciona min. 5000 obr/min

Max moment wrzeciona min. 40 Nm

4). Transport

Posuw

oś X min. 180 mm

oś Z min. 500 mm

oś Y min 100 mm (+-50 mm)

oś B min. 500 mm

oś C1, C2 3600 (0,0010)

Posuw szybki – prędkości:

oś X min. 25 m/min

oś Z min. 30 m/min

oś Y min. 10 m/min

oś B min. 30 m/min

oś C min. 180 obr/min

5). System narzędziowy

Oprawki narzędziowe BMT45P

Ilość narzędzi min. 10 (24 pozycje indeksowane)

Narzędzia obrotowe (zakres obrotów) min. 5000 obr/min

Moc silnika napędu (ciągły/30 min) min. 3,0 kW

Maksymalny moment obrotowy min 20 Nm

6). Chłodziwo

Szybkość przepływu min 20 l/min

Ciśnienie min. 1.5 kW x 0,4 MPa

7). Dokładność maszyny

Położenie osi:

oś X max. 0,02 mm

oś Z max. 0,03 mm

oś Y max. 0,03 mm

oś C max. 0,02 mm

Powtarzalność osi:

oś X max. ±0,003 mm

oś Z max. ±0,004 mm

oś Y max. ±0,004 mm

oś C max. ±0,0070

8). Minimalne wyposażenie:

Jednostka hydrauliczna

Zespół chłodzeniowy

Podstawki do poziomowania

Kompletny zestaw  oprawek narzędziowych:

- 2 oprawki napędzane kątowe std

- 2 oprawki napędzane proste std

- min. 6 oprawek pod wiertło/wytaczak

Uchwyt tulejowy z tuleją dla jednej wybranej średnicy dla głównego wrzeciona

Uchwyt hydrauliczny 3 szczękowy dla wrzeciona przechwytu

Komplet szczęk miękkich wrzeciono przechwytujące

Sonda narzędziowa (automatyczna elektryczna)

Łapa na detal oraz transporter taśmowy detali

Przygotowanie do pracy z podajnikiem pręta – interfejs

Podajnik pręta dla średnicy maksymalnej min 60mm

Wypychacz detali z wrzeciona przechwytującego

Wysokociśnieniowa pompa

Podręcznik parametrów i instrukcja obsługi (DTR spełniająca wymagania dyrektywy maszynowej)

Oznaczenia w języku polskim

9). Sterowanie

Sterowanie FANUC

Graficzne wsparcie programowania

Kryterium wyboru: 100% cena.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dematec Polska Sp. z o.o., Ul. Diesla 15, 32-005 Niepołomice