Projekty Unijne


 

 

MAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej MAEM poprzez promocję międzynarodową produktów firmy" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3.

Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności oraz promocja marki firmy MAEM poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji branży Jachty i łodzie. Planowanym rezultatem projektu jest pozyskanie co najmniej jednego dystrybutora na każdym z rynków wymienionych w projekcie, poza Unią Europejską. 

 

Wartość Projektu: 182 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 109 380,00 PLN

Planowane efekty: 

Efektem jakościowym będzie fakt podpisania umowy dystrybucyjnej na produkt Spółki - części zamiennych do różnych urządzeń maszynowni statków produkowanych przez MAEM. Osiągnięcie tych rezultatów spowoduje progresywny wzrost sprzedaży eksportowej Spółki, a w efekcie wzrost jej wpływów, co z kolei przełoży się na rozwój portfolio (prace R&D finansowane z wpływów ze sprzedaży), wzrost zatrudnienia (konieczność zwiększenia produkcji). Rozwój portfolio pozwoli na zwiększanie oferty, która będzie miała kierowana na rynek globalny (dalsze zwiększenie skali eksportu).